TEENUSED

Vedelkütuste analüüs
Akrediteeritud analüüsimeetodite loetelu leiate:
Eesti Akrediteerimiskeskus SA koduleheküljelt www.eak.ee,
katselabor registreerimisnumbriga L 063.

Naftasaadustest proovivõtmine ja koguse mõõtmine

Hinnad

Vedelkütuste sertifitseerimine
Hinnatakse vedelkütuste vastavust vedelkütuste standarditele

Autobensiin EVS-EN 228

Diislikütus EVS-EN 590

Konsultatsioonid
Loe lisaks