AUTOBENSIINIDELE 91 / 95 / 98 standardiga kehtestatud nõuded

Näitaja

Mõõtühik

Norm

Katsemetoodika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tihedus 15 °C juures

 

kg/m3

 

720...775

 

 

EN ISO 12185
EN ISO 3675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktaaniarv mootorimeetodil

 

 

 

 

 

 

EN ISO 5163

 

98
95

 

 

 

min 88
min 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktaaniarv uurimismeetodil

 

 

 

 

 

 

EN ISO 5164

 

98
95

 

 

 

min 98
min 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väävlisisaldus

 

mg/kg

 

max 10

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraktsioonkoostis:

 

 

 

 

 

 

EN ISO 3405

 

Aurustunud 70 °C juures

 

 

 

 

 

 

EN 12177

 

suvine
talvine

 

mahu%
mahu%

 

20...48
22...50

 

 

EN 14517

 

Aurustunud 100 °C juures
Aurustunud 150
°C juures
Keemise lōpptemperatuur
Jääk

 

mahu%
mahu%
°C
mahu%

 

46..71
min 75
max 210
max 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auruluku indeks

 

 

 

 

 

 

 

 

suvine
talvine

 

 

 

ei normita
1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvent-uhutud vaikude sisaldus

 

mg/100cm3

 

max 5

 

 

EN ISO 6246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Induktsioonperiood min.

 

min

 

360

 

 

EN ISO 7536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskplaadikatse

 

klass

 

klass 1

 

 

EN ISO 2160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliisisaldus

 

mg/l

 

max 5

 

 

EN 237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küllastunud aururõhk

 

 

 

 

 

 

EN 13016-1

 

suvine
talvine

 

kPa
kPa

 

45...70
65...95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benseenisisaldus

 

mahu%

 

max 1,0

 

 

EN 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkeenid

 

mahu%

 

max 18,0

 

 

EN 22854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromaatsed süsivesinikud

 

mahu%

 

max 35,0

 

 

EN 22854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapnikusisaldus

 

mahu%

 

max 2,7

 

 

EN 22854

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapnikuühendite sisaldus

 

mahu%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metanool

 

mahu%

 

max 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanool

 

mahu%

 

max 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isopropanool

 

mahu%

 

max 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isobutanool

 

mahu%

 

max 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertsiaarne butüülalkohol

 

mahu%

 

max 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eetrid

 

mahu%

 

max 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud O-ühendid

 

mahu%

 

max 10