TT Labor on 1998. aastal loodud ettevõte,
mille alla kuuluvad vedelkütuste katselabor ja vedelkütuste sertifitseerimisasutus.

Labori põhitegevusaladeks on vedelkütuste analüüside teostamine ja sertifitseerimine ning
kütuse koguste mõõtmine mahutites ja raudteetsisternides.

Nii katselabor kui ka sertifitseerimisasutus on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt,
vastavalt standardite EVS-EN ISO/IEC 17025 ja EVS-EN ISO/IEC 17065 nõuete kohaselt.

Katselabori reg. nr. L 063, akrediteeritud alates 26.11.2001

Sertifitseerimisasutuse reg. nr. PC010, akrediteeritud alates 21.11.2001